ก๊อปปี้โชว์.com โลโก้

โลโก้ใหม่ ของเว็บไซต์ www.ก๊อปปี้โชว์.com 

มีแนวคิดการออกแบบมาจากตัวอักษรโรมันซี (C) ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำภาษาอังกฤษว่า “ก๊อปปี้” (Copy) โดยใช้อักษรตัว C 2 ตัว นำมาวางแนบชิดกันในแนวภาพเงาสะท้อนกับผืนน้ำอันมีความหมายนัยถึงคำว่า "มิรเรอร์" (mirror image) แล้วจึงทำการปรับอักษร C คู่ดังกล่าวขึ้นทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 45 องศา ทำให้เกิดเป็นอักษรโรมันเอส (S) ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำภาษาอังกฤษว่า ”โชว์” (Show) 

เมื่อมองภาพรวมของโลโก้นี้จึงได้คำว่า "ก๊อปปี้โชว์" (CopyShow) 

การเลือกใช้สี 

สีพื้นหลัง

สีส้ม = สีแห่งพลัง สีแห่งความสดใส แสดงถึงความสนุกสนาน เป็นสีที่ดูเป็นมิตรเข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับธุกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิง

สีตัวโลโก้

สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย ส่งผลให้เกิดการจดจำได้รวดเร็ว

องค์ประกอบโดยรวมและอักษรโรมันทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของทีมก๊อปปี้โชว์ได้เป็นอย่างดีคือ

C: Comedy = ความสนุกสนาน

C: Creativeness = ความคิดสร้างสรรค์

S: Simply = ความเรียบง่ายเข้าถึงได้ง่าย

Visitors: 246,889