Qmax Agrotech - พงศ์ทรัพย์เกษตร อ. สอยดาว จันทบุรี

ก๊อปปปี้โชว์ ก๊อปปี้ป๊อปปองกูล ก๊อปปี้ลำไย ก๊อปปี้ใบเตย และก๊อปปี้ฮายอาภาพร ได้ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและฉลองร้านครบรอบ 7 ปี พงศ์ทรัพย์เกษตร จัดโดย Qmax Agrotech เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ในชื่องาน " กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ปี๋ 7 พงศ์ทรัพย์เกษตร" ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จันทบุรี มีผู้มาร่วมงานมากมาย กว่า 1,000 คน ก๊อปปี้โชว์.com ขอแสดงความยินดีและขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นๆ 
Visitors: 246,890