สรรพสามิต 30 สิงหาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต สัญจรไปที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต บวกความบันเทิงแก่เด็กนักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีนักแสดงมากคุณภาพ และเป็นนักแสดงก๊อปปี้โชว์เกรดเอ คุณภาพดีที่สุดอันดับต้นๆ ของ ก๊อปปี้โชว์.com ที่ไปแสดงประกอบไปด้วย ก๊อปปี้ฮายอาภาพร ก๊อปปี้แจ๊สชวนชื่น ก๊อปปี้ไชยา และก๊อปปี้ป๊อบแครอรี่บลาบลา ผู้ที่ก๊อปปี้ได้ทั้งเสียงหญิงและชาย

Visitors: 113,057